Nasza społeczna odpowiedzialność

Dbamy o zrównoważony rozwój

We wszystkich naszych hipermarketach zainstalowane jest oświetlenie LED, którym sterujemy wykorzystując czujniki ruchu.

Stosujemy energooszczędny system sterowania klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem, a ciepłem odzyskanym z instalacji chłodniczej ogrzewamy.

W meblach mroźniczych zamontowane zostały pokrywy szklane, a w regałach chłodniczych drzwi rozwierane.

Stosujemy RECYKLING – ograniczamy zużycie surowców naturalnych, a także zmniejszamy ilość odpadów. Minimalizujemy zużycie materiałów eksploatacyjnych i papieru (większość naszych prospektów wykonana jest z papieru ekologicznego 71%).

Nasza społeczna odpowiedzialność

Odpowiedzialna konsumpcja

Dbając o dobrostan zwierząt i humanitarne traktowanie zwierząt, we wszystkich naszych hipermarketach zrezygnowaliśmy ze sprzedaży żywych karpi.

Zdrowie – promujemy zdrowe odżywianie, stawiając na produkty świeże, bardzo dobrej jakości od sprawdzonych dostawców, a także stale poszerzając asortyment produktów ekologicznych BIO zgodnie z naszym mottem:

b1byzdrowozyc

Działamy społecznie

Wolontariat pracowniczy – wspieramy finansowo działalność i inicjatywy naszych pracowników na rzecz różnych organizacji pozarządowych.

Programy etyczne – promujemy zasady i wartości firmy: Szacunek, Energia, Niezależność poprzez zachęcanie pracowników do różnego rodzaju inicjatyw, udziału w szkoleniach, konkursach mających na celu integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości.

Akcje lokalne – dbamy o zatrudnienie i rozwój lokalnej społeczności tworząc nowe miejsca pracy i organizując praktyki zawodowe w naszych sklepach.

Różnorodność i polityka równych szans

W procesie rekrutacji kierujemy się rzeczywistą oceną umiejętności, kompetencji i posiadanego doświadczenia wyłaniając kandydatów wyłącznie na podstawie obiektywnych kryteriów.

Dbamy o to, by każdy z pracowników miał równe szanse rozwoju zawodowego: awans wewnątrz struktury spółki bez dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię, czy wiek.

Wspieramy różnorodność kadry managerskiej zatrudniając i awansując kobiety również na stanowiska kierownicze a także osoby z niepełnosprawnościami.

© 2019 bi1 hipermarket | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Agencja reklamowa adStone
bi1