Dla najemcy

Zarządzamy Pasażami Handlowymi bi1 w Ełku, Legnicy, Wałbrzychu i Rzeszowie  –  łącznie około 70 sklepów i punktów usługowych. Zależy nam, aby osoby korzystające z oferty pasaży przekonały się, iż zakupy w bi1 mogą być szybkie i wygodne. Jedno miejsce, a wiele zalet.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem informacji na temat wynajmu powierzchni handlowej, zachęcamy do kontaktu bezpośrednio pod numerem telefonu: 61 661 81 85 lub do wypełnienia formularza.

Firma nasza poszukuje również nieruchomości o powierzchni minimum 1,5 ha w miejscowościach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Interesują nas lokalizacje umożliwiające wybudowanie obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2 000 m2. Zachęcamy do kontaktu i przesłania oferty na adres: schiever@schiever.com.pl

Wynajem powierzchni

  Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych.

  Podając powyższe dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań w celu podpisania umowy najmu. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę kierując pisemną informację o jej wycofaniu do Rella Investments Sp. z o.o. na poniższy adres korespondencyjny lub na adres e-mail: schiever@schiever.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e-mail: schiever@schiever.com.pl Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych mającego siedzibę w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 64. Kontakt z Inspektorem telefoniczny pod numerem 502 035 396 lub mailowy: iod@schiever.com.pl
  1. Dane osobowe Najemcy przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy najmu.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Najemcy jest: niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy najmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do danych osobowych Najemcy będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
  4. Dane osobowe Najemcy będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
  5. Najemcy przysługuje prawo do:
   - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Najemcy,
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy najmu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.
  7. Dane osobowe Najemcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

  © 2021 bi1 hipermarket | Wszystkie prawa zastrzeżone
  Projekt i realizacja: Agencja reklamowa adStone