Hipermarkety bi1 to kompleksowe zakupy dla całej rodziny!

Program Lojalnościowy bi1 Karta Jedyna

Formularz rejestracyjny

Karta Jedyna
Podaj płeć
Wpisz swoje imię Wpisz swoje nazwisko Wpisz poprawny numer telefonu komórkowego w formacie 000-000-000 Wpisz poprawny adres e-mail Wpisz miejscowość zamieszkania Wpisz kod pocztowy w formacie xx-xxx Wybierz sklep Wpisz poprawną datę urodzenia w formacie DD.MM.RRRR Pole wymagane

Zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Programu Lojalnościowego ,,Karta Jedyna’’. *

Pole wymagane

Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e mail: schiever@schiever.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wskazanych w formularzu powyżej, przez Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań w celu wzięcia udziału w programie lojalnościowym ,,Karta Jedyna” oraz otrzymywania treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje o promocjach cenowych, zmianach kolekcji i wydarzeniach promocyjno-rozrywkowych organizowanych w Centrach Handlowych B1) pocztą elektroniczną i za pośrednictwem SMS-ów.

 1. Administratorem danych osobowych jest Rella Investments Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań („Administrator”);
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymywania informacji o nowych produktach i akcjach promocyjnych lub programie lojalnościowym ,,Karta Jedyna” oraz w celach marketingowych na podstawie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych po rezygnacji z uczestnictwa w programie lojalnościowym jest prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. Uprawnienia te wynikają z przepisów: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
 3. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz spółki z grupy kapitałowej Schiever, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, telekomunikacyjne.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera lub programu lojalnościowego.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania newslettera.
 7. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Pole wymagane


Jeśli chcesz uzyskać więcej korzyści związanych m.in. z Kartą Dużej Rodziny, statusem studenta lub emeryta, rencisty, dodatkowych korzyści na Twoje urodziny lub z powodu powiększenia rodziny, zgłoś się w swoim sklepie bi1 do Punktu Obsługi Klienta.


Wróć na stronę główną
Program lojalnościowy